Lørdagsuniversitetet: Ukraina, fra kald til varm krig. Med påfølgende konsert!

Ukrainas flagg med blått felt øverst, gult felt nederst.

Forestillinger

Henter programmet

Øyvind Wistrøm snakker om landet, historien og den pågående konflikten, med bakgrunn i eget arbeid for FN i de krigsrammede områdene.

Populærvitenskapelig foredrag lørdag 25. mars, kl. 13 – 14 på biblioteket. Deretter konsert kl. 14 med Anne Gravir Klykken og Jon Solberg!
Gratis inngang!

Universitetslektor Øyvind Wistrøm har tidligere jobbet i Ukraina , som utlånt fra Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP til UNICEF. Han koordinerer i dag et prosjekt som handler om demokratiundervisning i skoler i Ukraina, Palestina og Norge. Wistrøm har kontakt med flere personer i Ukraina, som han har jobbet sammen med både i prosjektet og da han jobbet der for FN. Øyvind Wistrøm underviser i forskjellige emner innen både naturfag og internasjonal politikk på USN.

Lørdagsuniversitetet er populærvitenskapelige foredrag med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Etter foredraget blir det konsert med Anne Gravir Klykken og Jon Solberg!
Konserten er i regi av stiftelsen NSFUR. Konserten er gratis, men med mulighet til å vippse ønsket beløp til støtte for NSFURs sitt videre arbeid.

Stiftelsen NSFUR – Norwegian Support For Ukrainian Refugees ble etablert i mars 2022, med formål å hjelpe ukrainske flyktninger med trygg og omsorgsfull transport til Norge, samt samle inn og sende nødhjelp. Stiftelsen har så langt sørget for at 636 ukrainske flyktninger har kommet seg i trygghet til Norge. For å fortsette arbeidet er NSFUR helt avhengig av økonomiske bidrag. Foredraget og konserten er gratis, men med mulighet til å vippse ønsket beløp til støtte for NSFURs sitt videre arbeid.