Cabaretkonsert med Una Hagen: Det er nå det begynner

Una Hagen

Forestillinger

Henter programmet

«Det er nå det begynner» er en intim konsertforestilling med ca 12 sanger fra musikal- og jazzverdenen som bindes sammen og kommenteres med utgangspunkt i refleksjoner og hverdagsbetraktninger.

«Idealene drukner i hverdagen»

Hovedtemaet i «Det er nå det begynner» er hovedkarakterens små og store endringsreiser. I ulike betraktninger reflekterer hun rundt hvilke valg hun har tatt og hvilke valg hun burde tatt. Større og mindre tilfeldigheter som gjør at livet drar oss i andre retninger enn det vi egentlig hadde tenkt.

Allmenne betraktinger som «hva burde jeg ha gjort, hvordan kunne livet mitt blitt annerledes, hvordan kan jeg få endret mønstre og væremåter, ta reelle valg og gjøre virkelige endinger i eget liv? I en travel hverdag full av stress, forventninger, påvirkninger og krav er det lett å velge snarveier og ikke klare å realisere idealer, som for eksempel å være mer miljøbevisst og engasjert.

Forestillingen har en blanding av humor og alvor, i en underfundig blanding, og med til dels krevende og ukjent sangmateriale som gjør at publikum får skjerpet mange sanser.

Teamene er allmenngyldige, lette å kjenne seg igjen i – og forestillingen har fleksibilitet som gjør at aktuelle tema kan inkluderes til enhver tid. «Det er nå det begynner» har eksempelvis blitt presentert i kontekst av pandemi, krigsutbrudd, reiseforbud og strømkrise.

Knut Løchsen er en fremragende pianist. Han har de siste årene vært musiker og kapellmester i musikalene Book of Mormones, Frost, Into the woods, og Sister Act på Det Norske teater og Chateu Neuf. Stig Adolfsen på bass er en freelance-bassist, en gammel ringrev som har vært med i det meste av jazzband. Blant annet med Arne Domnerus, Aage Tanngaard, Frode Thingnæs og Phillip Kruse Big band mm.